Brač

    243

    otok u srednjem Jadranu. Prema pisanim dokumentima, nogomet se na ovom otoku igrao od 1920., kada su u Supetru osnovani nejavni klubovi Grom i Sutvid. Nadalje, u Milni 1921. djeluje nogometni klub, koji se 1954. obnavlja pod imenom Talas. U Selcima se 1922. osniva nogometni klub Grom, koji 1924. uzima ime Takmac. Po završetku II. svj. rata klub se obnavlja. U Povljima se 1923. osniva klub pod imenom Vatra, ali prestaje s radom pol. 1930-ih. Obnavlja se 1939. pod imenom Val, te djeluje do 1941., a 1946. osniva se Borac; za predsjednika je izabran P. Ostojić. U Nerežišćima se 1923. osniva istoimeni nogometni klub. Utemeljili su ga braća R. i A. Nigojević. Klub je prestao s djelovanjem 1926., a 1950-ih tamo je formirana Mladost. God. 1923. osniva se i klub Vihor u Mircima, te djeluje do 1929. Poticaj za osnivanje kluba dao je T. Kirigin. U Supetru je spajanjem neregistriranih klubova Grom, Sutvid i Lastavica 1925. godine nastao novi klub SUND (Supetarska udružena nogometna društva). Klub je registriran 1932., a prvi predsj. kluba bio je dr. J. Pettrizio. Preteča SUND-a bio je SK Bum, osn. 1922., od 1947. godine uzima ime Radnik, a od 1981. klub se zove Jadran. U Škripu je 1927. osnovan nogometni klub Sutvid. Prvi predsj. kluba bio je I. Nikolić-Đan. Obnovljen je 1946. Ideja o osnutku nogometnoga kluba u Pučišćima rodila se 1935. Tako je osnovano RNŠK Bratstvo i jedinstvo. Za predsjednika je izabran T. Sulić. Nakon samo sedam mjeseci klub je raspušten, a u Pučišćima nije zabilježena nogometna aktivnost sve do 1950., kada je osnovan NK Kamen. Nogomet su u Bol između dvaju svj. ratova uveli učenici dominikanske gimnazije, osnivači i igrači kluba pod nazivom BOŠK (Bolski omladinski športski klub). Momčad BOŠK-a pojačavala se ljeti ferijalcima koji su dolazili na ljetovanje. Klub je bio obnovljen 1954. O djelovanju Jadrana iz Donjeg Humca postoji samo jedan podatak – o utakmici odigranoj na dan osnutka sokolske čete u Škripu, između domaćeg Sutvida i Jadrana. U Ložišću se nogomet počeo igrati potkraj 1920-ih, a 1950-ih osniva se NK Ložišće. U gl. otočkom središtu Supetru između dvaju svj. ratova djelovao je velik broj nejavnih klubova: Bum, Grom, Labud, Lastavica, Napredak, Sutvid i Velebit. Nakon rata u Postirama se 1948. osniva Kolektivac. Prvi predsj. kluba bio je Z. Orlandini. Klub 1990. godine uzima ime Postira, a 2001. Postira Sardi. Jedan od osnivača i višegodišnji klupski entuzijast toga kluba bio je L. Kalašić. Potkraj 1940-ih i poč. 1950-ih na otoku djeluje još nekoliko nogometnih klubova: FD Obnova u Bolu, NK Mramor u Gornjim Selima, SD Pučišća u Pučišćima i Omladinac u Sutivanu. Većina je nastupala u prvenstvima otoka Brača, čija su se natjecanja održavala desetak godina u organizaciji splitskoga podsaveza. Nakon 2000. djeluju još samo Jadran u Supetru i Postira Sardi u Postirama, koji se natječu u županijskom prvenstvu. Spomen-knjiga: Povijest športa na otoku Braču, objavljena 1999.