Bošković, Nikola

    218

    svestrani športaš, šport. dužnosnik i djelatnik (Ogulin, 1894 – Zagreb, 1980). Bavio se nogometom, automobilizmom, motociklizmom, biciklizmon, atletikom i plivanjem. Jedan od osnivača HŠK Victorije na Sušaku, a 1910. tajnik je kluba i osnivač njegovih novih sekcija. God. 1912. sudjelovao u izgradnji igrališta na Kantridi. Jedan od osnivača Jugoslavenskoga nogometnog saveza (1919) i Zagrebačkoga nogometnog podsaveza (1919). Kao nogometni sudac sudjelovao u osnivanju Zbora nogometnih sudaca JNS-a i ZNP-a. Suradnik u mnogim šport. listovima u međuratnom razdoblju.