Bologna, FC (Football Club)

    228

    tal. nogometni klub iz Bologne. Utemeljen 1909. pod imenom Bologna FBC kao sekcija u okviru turističkog društva. God. 1926. mijenja ime u Bologna AGC, a 1943. uzima današnje ime. Nastupa na stadionu Renato Dall’Ara (39 387 gledatelja), nazvan prema nekadašnjem predsjedniku kluba. Klupska boja crvenoplava. Nadimak momčadi Felsinei (prema rim. imenu grada). Prvak Italije: 1925., 1929., 1936., 1937., 1939., 1941., 1964.; pobjednik tal. kupa: 1970. i 1974. B. ima bogatu povijest. Prve uspjehe momčad je postigla u 1920-ima, predvođena A. Schiaviom. Najuspješnije razdoblje u drugoj polovici 1930-ih. Za Bolognu je 1957–59. nastupao i B. Vukas.