boksanje lopte

    209

    tehn. element igre, odbijanje lopte šakama, primjenjuje ga vratar u kaznenom prostoru. B. l. može se izvoditi dvjema šakama ili jednom šakom i pretežno u skoku.