balun

    38

    (prema tal. palla, lopta), pučki naziv za loptu u juž. dijelu Hrvatske, a os. u Splitu i okolici; igrati balun znači igrati nogomet.