arbitražna komisija FIFA-e

    0
    33

    tijelo koje se brine o tumačenju pravila nogometne igre. Rješava sve sporove, a u slučaju nesuglasica tumači pravila. Sve članice FIFA-e, podvrgavaju se arbitraži na osnovi pristanka danog prilikom učlanjenja, odn. prijema u članstvo. Postupak se vodi pred nepristranim pojedincima, koje stranke u pravilu same izabiru. Arbitražna odluka obvezatna je za stranke u sporu i ima značaj presude.