Afrički kup nacija

    33

    gl. nogometno natjecanje afr. država. Prvo natjecanje održano 1957. u Sudanu, a sudjelovale su samo tri zemlje (Sudan, Egipat i Etiopija). Potom se održava ugl. svake druge godine, a broj sudionika natjecanja i završnog turnira postupno se povećava. Od 1968. na završnom turniru sudjeluje 8 sudionika, 1992. broj sudionika povećan je na 12, a od 1996. na 16. Kvalifikacije za završni turnir do 1992. odvijale su se po jednostavnom kup-sustavu, a od 1992. odvijaju se po kvalifikacijskim skupinama. Domaćin i aktualni pobjednik ulaze na završni turnir izravno. Dosadašnji pobjednici: 1957. Egipat, 1959. Egipat, 1962. Etiopija, 1963. Gana, 1965. Gana, 1968. Kongo Kinšasa (DR Kongo), 1970. Sudan, 1972. Kongo, 1974. Zair (DR Kongo), 1976. Maroko, 1978. Gana, 1980. Nigerija, 1982. Gana, 1984. Kamerun, 1986. Egipat, 1988. kamerun, 1990. Alžir, 1992. Gana, 1994. Nigerija, 1996. Južnoafrička Republika, 1998. Egipat, 2000. Kamerun, 2002. Kamerun, 2004. Tunis