Seniori

0

Seniori su dobna kategorija igrača.

U fudbalu to su igrači stariji od 18 godina, odnosno igrači koji su završili juniorski staž. Utakmice seniora traju 2 × 45 min, a produžetci, ako su predviđeni propozicijama, 2 × 15 min.