Selekcija

    540
    fudbal wikipedia

    Selekcija je izabrana vrsta perspektivnih igrača određene dobne kategorije. Katkad je to i naziv za momčad odabranu iz više klubova (gradska s., županijska, nacionalna i sl.).