back to top

Akreditovanje medija za FIFA Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022™

Drugi upravo čitaju

 

Poštovani predstavnici medija,

FIFA će za upravljanje procesom akreditovanja za medije za FIFA SP Katar 2022, koristiti online platformu Media Hub. Pitanja vezana za ovu temu možete uputiti na FIFA odjel za komunikacije na sljedeću email adresu: mediaoperations@fifa.org.

PROCES AKREDITOVANJA

Očekuje se da će proces akreditovanja medija za FIFA Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022™ biti otvoren u maju 2022. i trajaće do 31. jula 2022.

Da bi predstavnici medija mogli da pristupe, i apliciraju online za akreditaciju, moraće da ispune dva uslova:

Prvi: da se registruju (https://media.fifa.com) i da imaju odobren FIFA Media Hub nalog.

Drugi: da dobiju jedinstveni elektronski „kontrolni ključ“ kako bi mogli ispuniti online obrazac za akreditovanje.

FIFA MEDIA HUB

FIFA Media Hub nalog je apsolutno neophodan za pristup obrascu za akreditaciju medija i sistemu izdavanja ulaznica za medije. Pristup FIFA Media Hub-u je ograničen i može se dobiti samo korišćenjem individualnog korisničkog ID-a i lozinke. Predstavnici medija koji već imaju Media Hub nalog moći će da ažuriraju svoj profil po potrebi i pristupe obrascu za akreditaciju medija kao i sistemu ulaznica za medije.

Predstavnici medija koji se još nisu registrovali za pristup FIFA Media Hub-u mogu to učiniti tako što će popuniti online formular za registraciju : https://media.fifa.com, a zatim kliknuti na „Prijava“.

NAPOMENA: Elektronski „Kontrolni ključ“ za pristup online obrascu za akreditaciju za medije NIJE isto što i individualni korisnički ID potreban za pristup FIFA Media Hub-u.

AKREDITOVANJE JE ISKLJUČIVO ON-LINE

Akreditacijama za medije isključivo će se upravljati on-line.

Predstavnici medija će moći da pristupe online obrascu za akreditaciju samo preko FIFA Media Hub-a i da ga popune koristeći jedinstveni „elektronski kontrolni ključ“.

Kao i na ranijim Svjetskim prvenstvima, savezima će biti dodijeljen određeni broj akreditacija za novinare i fotoreportere. Ova kvota će biti zasnovana na iskustvu, te prisustvu predstavnika medija na prethodnih turnirima kao i na tome da li se određeni savez kvalifikovao na SP u Kataru. Sistemom za akreditovanje rukovodi Oficir za medije nacionalnog saveza.

FIFA će koristiti novi online sistem upravljanja kvotama i procedure su slične onima koje su korišćene 2018. godine. Jedinstveni elektronski „kontrolni ključevi“ biće neophodni svakom novinaru ili fotoreporteru koji bude podnosio zahtjev za akreditaciju.

KATEGORIJE MEDIJA

Za FIFA Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022, predstavnici medija će biti podijeljeni u različite kategorije: pisani i online mediji, fotoreporteri, tv i radio emiteri koji nisu nosioci prava, itd…

TV i radio emiteri koji su vlasnici prava prenosa (komentatori i posebno tehničko osoblje) biće akreditovani direktno preko FIFA.

Kategorije i relevantne organizacije su:

a) Pisana štampa

Predstavnici štampe koji pišu za novine, časopise i druge štampane publikacije moraju da podnesu zahtjev za akreditaciju svom nacionalnom fudbalskom savezu.

Dopisnici koji rade za strane novine u Kataru moraju podnijeti zahtjev za akreditaciju svom nacionalnom fudbalskom savezu preko glavne redakcije u svojoj matičnoj zemlji.

b) Fotoreporteri

Fotoreporteri moraju da podnesu zahtjev za akreditaciju svom nacionalnom savezu koristeći istu proceduru kao i predstavnici pisane štampe.

c) Međunarodne novinske i foto agencije

FIFA će biti odgovorna za akreditaciju sljedećih međunarodnih novinskih i foto agencija: AFP, AP, Bloomberg, dpa, EFE, EPA, Getty Images, Jiji Press, Kyodo News, Press Association, Reuters, SID i Xinhua. Pored toga, Katarskom novinarskom agencijom će takođe direktno upravljati FIFA.

Druge nacionalne novinske i foto agencije moraju se prijaviti svom nacionalnom fudbalskom savezu

d) Freelance (slobodni) mediji

Predstavnici slobodnih medija moraju podnijeti svoje prijave po istom postupku kao i pisana štampa, svom nacionalnom fudbalskom savezu.

e) Internet novinari i fotografi

Akreditacija za novinare koji rade za online izdanja novina ili časopisa spada u kvote koje su dodijeljene tim novinama ili časopisima za opštu pisanu štampu. Novinari i fotoreporteri koji rade isključivo za online medije takođe moraju podnijeti svoje prijave svom nacionalnom fudbalskom savezu. Glavni internacionalni sajtovi sa vijestima treba da kontaktiraju direktno FIFA Media Operations & Services (mediaoperations@fifa.org ) za informacije o akreditaciji medija.

f) Radio i televizijske kuće koje nisu nosioci prava

Emiteri koji nemaju prava su radio i televizijske kompanije bez prava na emitovanje FIFA Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. FIFA će akreditovati samo mali broj ovih organizacija što zbog ugovornih razloga što zbog zbog ograničenog prostora.

Akreditacija za emitere koji ne posjeduju prava prenosa počeće kasnije ove godine preko FIFA Media Hub-a. Informacije o statusu akreditacije biće dostavljene bliže Svjetskom prvenstvu. Dalji detalji o akreditaciji emitera koji nemaju prava biće saopšteni putem uputstva za medije bliže početku procesa. Za sva pitanja u vezi sa akreditovanjem emitera koji nemaju prava, obratite se na: nrh@fifa.org.

g) Nosioci licence za medijska prava (nosioci prava – radio, televizija, mobilna i broadband)

FIFA TV će biti odgovorna za Nosioce licenci za medijska prava (TV i radio stanice koje imaju prava). Tim FIFA za servisiranje emitera je u redovnom kontaktu sa korisnicima licenci za medijska prava i direktno će ih informisati o proceduri akreditovanja i drugim pitanjima u vezi sa akreditovanjem.

POPUNJAVANJE OBRAZACA I ROKOVI

Predstavnici medija kojima je odobren „elektronski kontrolni ključ“ moći će da pristupe obrascu za akreditaciju medija preko FIFA Media Hub-a (http://media.fifa.com ).

Da bi pristupili obrascu za akreditaciju moraju imati odobren Media Hub nalog.

Predstavnicima medija koji još uvijek nisu otvorili Media Hub nalog savjetuje se da to urade što prije. Posjetite https://media.fifa.com/en/home i kliknite na „Prijava“ da biste pristupili obrascu za registraciju.

Krajnji rok za prijave za akreditovanje je 31. jul 2022.

Sve prijave će proći obaveznu sigurnosnu provjeru od strane katarskih vlasti.

Od kraja jula 2022. FIFA će započeti proces slanja potvrda o akreditacijama, nakon čega će biti dostavljene i dodatne informacije (savjetuje se predstavnicima medija da redovno posjećuju Media Hub radi informacija o medijskim uslugama).

Podnošenje zahtjeva za ulaznice za 48 utakmica po grupama

Proces onlajn prijave za ulaznice za predstavnike medija (ulaznice za 48 utakmica po grupama) takođe će početi u isto vrijeme kad i sistem za akreditovanje.

Zahtjevi za ulaznice će se rješavati isključivo preko FIFA Media Hub-a.

Samo predstavnici medija koji su već predali formular za akreditaciju medija moći će i da zatraže ulaznice za maksimalno dvije utakmice dnevno (koje se ne igraju jedna za drugom) sa spiska od 48 utakmica po grupama. Odobrenja će zavisiti od raspoloživosti kapaciteta.

Vize

Detaljne informacije o procesu izdavanja viza predstavnicima medija biće dostavljene uz pismo odobrenja akreditacije.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 31. jul 2022.

Potvrde o statusu aplikacije će se slati od kraja jula 2022. godine.

Možda te zanima