trener

    214

    stručnjak osposobljen da planira i vodi vježbanje i tehničko-taktičku obuku igrača odn. momčadi za vrijeme treninga i utakmice. T. je osoba školovana i osposobljena za rad, u Hrvatskoj na Kineziološkom fakultetu ili Trenerskoj akademiji HNS-a. Ovisno o stečenom obrazovanju postoje i trenerska zvanja. Na Kineziološkom fakultetu to su zvanja: trener pripravnik, trener nogometa, viši nogometni trener, diplomirani trener profesor, diplomirani trener specijalist s poslijediplomskim studijem i trenerski doktor. Nakon školovanja na Trenerskoj akademiji HNS-a stječe se zvanje: C-trener, B-trener, A-trener i Pro-trener kao najviše trenersko zvanje koje priznaje i verificira UEFA i vrijedi za cijelo područje što ga pokriva. Na osnovi određenoga trenerskog zvanja dobiva se licenca za rad u klubovima određenog stupnja natjecanja i za vođenje reprezentativnih selekcija.